Apie projektą

Projektas „Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas

Projekto koordinatorius: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto vertė: 3 734 475,00 Lt
Projekto santrumpa: Klaster.LT
Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Projekto trukmė: iki 2013 m. spalio 7 d. (24 mėn.)
Projekto partneriai:

Projekto esmė

Projekto metu vykdomos veiklos skatins inovacijų diegimą versle ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą (MTTP), vystomas verslo ir mokslo bendradarbiavimas skatins kurtis naujus klasterius bei plėtoti esamus. Taip pat bus skatinamas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektų ir klasterių įsijungimas į tarptautinę veiklą. Projektu bus siekiama formuoti Lietuvos kaip patrauklaus tarptautinio partnerio MTTP ir inovacijų srityje įvaizdį, pristatant turimus tarptautinius patentus bei Lietuvos inovacinį potencialą tarptautiniuose renginiuose.

Projekto tikslas

Skatinti verslo ir mokslo klasterizaciją ir prisijungimą prie tarptautinių inovacinių tinklų, pristatyti Lietuvoje kuriamas inovacijas tarptautiniu mastu.

Projekto uždaviniai

  • Vystyti naujus klasterius ir plėtoti esamus;
  • Plėtoti klasterių tarptautiškumą bei formuoti SVV subjektų jungimosi į tarptautines klasterių iniciatyvas;
  • Pristatyti Lietuvos inovacijas ir MTTP potencialą tarptautiniu mastu.

Projekto veiklos

  • Verslo ir mokslo subjektų jungimosi į klasterius skatinimas;
  • Esamų klasterių plėtros aktyvinimas;
  • Klasterių tarptautiškumo bei SVV subjektų jungimosi į tarptautines klasterių iniciatyvas skatinimas;
  • Paskatų verslo tarptautiškumui inovacijose ir partnerystėje formavimas – Lietuvos inovacijų ir MTTP potencialo propagavimas;
  • Konsultacijos teisiniais, finansiniais ir kt. klausimais;
  • Dalyvavimas parodose;
  • Renginių organizavimas.

Sėkmės istorijos

 Šiais metais kovo 20-23 Maskvoje vyko Tarptautinė turizmo paroda MITT 2013. Šioje parodoje didelis dėmėsis buvo skirtas Medicinos turizmo populiarinimui. Joje dalyvavo vokiečiai, šveicarai, suomiai, bulgarai, slovėnai, čekai, italai, mūsų kaimynai lenkai, nuolatiniai dalyviai Izraelio medicinos įstaigos. Šios šalys jau senai...

Naujienlaiškio prenumerata